September 25, 2020

MM905 เปิดโปงบริษัทสตาร์ทอัพ Nikola

Hindenburg Research ที่ปรึกษาด้านการลงทุนแนวหน้าของสหรัฐฯ ออกมาเปิดโปง Nikola บริษัทสตาร์ทอัพหน้าใหม่ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นของกิจการ ที่แม้ยังไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ใดออกมาวางขายสู่ตลาด แต่สามารถเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยมูลค่าประเมินสูงถึง 3.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐได้

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App