April 19, 2020

MM747 What Crisis Makes Us?

ในวิกฤตแต่ละครั้ง แน่นอนว่าการตัดสินใจของรัฐจะมีผลโดยตรงกับประชาชน 
ซึ่งปกติแล้วคนส่วนใหญ่ มักจะมีการตัดสินใจสำหรับการแก้ปัญหาในระยะสั้นเป็นหลัก 
และการแก้ปัญหาระยะสั้นตอน Crisis มันอาจจะส่งผลกระทบบางอย่างที่อาจอยู่นาน หรือตลอดไป
.
เช่น อังกฤษ มีการยกอำนาจให้กับตำรวจในการจับและควบคุมใครก็ได้ 
ที่ต้องสงสัยว่ามีไวรัส โดยให้อำนาจ 2 ปี ถ้ามันถูกใช้ในทางที่ถูกมันก็เป็นเรื่องที่ดี 
แต่ถ้าเราลองคิดถึงกรณี Worst Case ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกัน...

More episodes

Load more