April 8, 2020

MM736 Wednesday Book Review: The Emotional Man

หลายคนน่าจะเคยเจอกับเหตุการณ์สองมาตรฐาน
เช่น เจอหัวหน้าสั่งว่าอย่าทำงานลวกๆ
แต่หัวหน้ากลับทำงานลวกส่งลูกค้า 
เจอผู้ใหญ่บอกให้เราเป็นคนดี แต่พอเขาทำผิด
กลับไม่เคยรับผิดเลย
.
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดจากสิ่งที่เรียกว่า
“Empathy Gap” คือช่องว่างของความเห็นใจ
.
และการที่เราสัญญาอะไรไว้แล้วทำไม่ค่อยจะได้
หรือประเมินตัวเองต่ำกว่าความจริงก็เกิดจาก
ประเด็น Empathy Gap เช่นเดียวกัน
.
หนังสือ the emotional man จะมาอธิบายถึง
พฤติกรรมเหล่านี้ และแนะนำวิธีที่จะช่วยลด
Empathy Gap ซึ่งถ้าเราฝึกได้
ปัญหาความขัดแย้งจะค่อยๆ ลดลง
.
และเราอาจจะไม่ถูกตัวเอง "ในปัจจุบัน" 
ไปบงการ หรือสัญญาอะไร "ในอนาคต" โดยที่ไม่รู้ตัว...

More episodes

Load more