March 16, 2020

MM713 Monday Trend: Improve your social skills

หลายคนไม่ค่อยอยากเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง
อาจเพราะรู้สึกกลัวการเผชิญหน้ากับคนอื่น
แต่จริงๆ แล้ว เรากำลังกลัวการเผชิญหน้ากับความรู้สึกของตัวเอง
.
และหนึ่งในเหตุผลที่คนส่วนใหญ่
ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรตรงๆ นั่นก็เพราะ
1.กลัวไม่ได้ในสิ่งที่เคยได้
2.กลัวคนฟังรู้สึกไม่ดี
3.พูดไปแล้วไม่น่าจะมีอะไรดีขึ้น
.
แต่บางเรื่องก็จำเป็นที่จะต้องพูด หากไม่อยากให้อะไรแย่ลง
ซึ่งการจะบริหารจัดการ Conflict ได้ดี
ทุกคนต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา "Social Skills"

More episodes

Load more