March 11, 2020

MM708 Wednesday Book Review: What is the good life?

คนที่ทำงานมักจะมีบางช่วงของชีวิตที่ทำผลงานได้ดี
ทำให้ใครต่อใครอยากให้เราทำนั่นทำนี่เยอะขึ้นเรื่อยๆ
หรือระหว่างที่เรากำลังทำอาชีพหนึ่ง
ก็อาจเจอคำพูดมากมายที่เข้ามาสั่นสะเทือนความเป็นตัวเรา
.
จนวันนึงงานที่เราเคยเริ่มต้นอย่างมีความสุข
กลายเป็นว่ามัน Suffer กับชีวิตของเราไปแล้ว...
.
"WHAT IS THE GOOD LIFE ?” หนังสือที่จะชวนให้เรา
ได้กลับมาตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองว่า ท้ายที่สุดแล้ว
เราเข้าใจความหมายของคำว่า “ชีวิตที่ดี” ว่าอย่างไร
และอะไรคือสิ่งที่จะช่วยรดน้ำจิตวิญญาณของเราได้บ้าง ?

More episodes

Load more