February 9, 2020

MM677 Sunday Summary: Kids Influencer

เด็กๆ รุ่น Alpha หรือที่อายุต่ำกว่า 10 ขวบ พวกเขากำลังมีภาพของ "คนมีชื่อเสียง" และ "อาชีพ" ที่เปลี่ยนไป จากเมื่อก่อนอาชีพอื่นๆ เช่น นักบินอวกาศเป็นหนึ่งในอาชีพยอดฮิต แต่ปัจจุบันเด็กๆ อยากเป็น Youtuber มากที่สุด และนักบินอวกาศกลายเป็นชอยส์ที่ไม่ค่อยน่าสนใจ
.
และจากเมื่อก่อนเรียนหนังสือก็อยากได้เกรด A แต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกต่อไป ผู้ใหญ่จึงจำเป็นที่ต้องเข้าใจโลกที่เปลี่ยนไปของเด็กๆ ซึ่งอาจจะเป็นโลกคนละแบบกับที่เราเคยเข้าใจ...

More episodes

Load more