December 28, 2019

MM634 เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ Digital Lerning 2.0

ชวนคุยเรื่องของ Digital Learning 2.0 การที่จะสร้างคนขึ้นมาเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ เพราะในยุคนี้การเรียนออนไลน์เป็นเรื่องที่แพร่หลาย และมีครอบคลุมเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น แต่สิ่งที่ Digital Learning 1.0 ขาดไปคือการเจอหน้ากัน จึงจะเห็นว่ามีคนที่เรียนคอร์สออนไลน์แต่ไม่จบจำนวนหนึ่ง ลองมาฟังวิวัฒนาการของมันกันครับ

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App