October 20, 2021

MM EP.1295 | ”No Zero Days” เปลี่ยนชีวิตด้วยกฎการทำน้อยแต่ได้มาก!

เราเหนื่อยเกินไปหรือเปล่า? กับการที่ต้องทำตัวโปรดักทีฟตลอดเวลา
เพราะคิดว่ายิ่งทำเยอะ ชีวิตยิ่งโปรดักทีฟตามไปด้วย
แต่จำนวนงานไม่สามารถเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตที่ดีเสมอไป
‘สิ่งที่ทำ’ แต่ละอย่างต่างหากจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตที่แท้จริง

มารู้จักกฎ ‘No Zero Days’ ที่จะช่วยกรองสิ่งที่สำคัญที่สุดในแต่ละวัน
เพื่อเปลี่ยนชีวิตและทำให้ทุกวันกลายเป็นวันที่โปรดักทีฟ
ใน Mission To The Moon EP.นี้

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#softskill

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App