December 29, 2021

MM EP.1366 | รับมือกับ “ความไม่แน่นอน” ด้วย “ความแน่นอน” ฉบับคนอายุ 30+

 
การเข้ามาของเทคโนโลยีไปจนถึงโรคระบาด ล้วนทำให้เราได้ตระหนักถึง “ความไม่แน่นอน” ในชีวิต โดยเฉพาะคนทีวัย 30 ที่ต้องแบกรับทั้งความท้าทายของความก้าวหน้า และความรับผิดชอบมากมาย แต่การอยู่กับความกลัวจะยิ่งทำให้เราย่ำอยู่กับที่ สิ่งที่ดีที่สุดในการรับมือกับความไม่แน่นอนนี้ จึงเป็นการต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตท่ามกลางความไม่แน่นอนต่อไปด้วย 2 วิธีหลักๆ คือ การยอมรับว่า เราควบคุมสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่ได้ และการเตรียมการรับมือกับความไม่แน่นอนด้วย “สิ่งที่แน่นอน” โดยเฉพาะความไม่แน่นอนด้านสุขภาพ ที่เราควรต้องมี “สิ่งที่แน่นอน” มาเป็นเบาะรองรับ มาเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนฉบับคนวัย 30+ใน Mission To The Moon EP.นี้
.
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดประกันสุขภาพ ไทยประกันชีวิต Health Fit DD ได้ที่: 
https://bit.ly/3HBcEiO  หรือโทร. 1124

#ไทยประกันชีวิต #HealthFitDD

MissionToTheMoon x ไทยประกันชีวิต

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App