พูดถึงการเรียนรู้แบบ Sampling Period  ที่เปิดโอกาสให้คนได้เรียนรู้ทักษะในหลายๆ อย่างมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญและเหมาะสมกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลจาก SCB EIC พูดถึงเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มที่มีเส้นทางตั้งแต่บางขุนนนท์ถึงมีนบุรี ระยะทาง 13.4 กิโลเมตรและมีสถานีใต้ดิน 11 สถานี โครงการนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลการจ้างงาน และเพิ่มพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณโดยรอบ

ชวนคุยเรื่องปัญหาความยากจนที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้นทุกปี ท่ามกลางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี แต่ยังมีคนบางกลุ่มที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่และถูกทอดทิ้งจากสังคม มีชื่อเรียกกลุ่มคนจนนี้ว่า Ultra-poor

เล่าถึงประสบการณ์เปลี่ยนความคิดจากประสบความสำเร็จต้องพึ่งพาตัวเอง สู่โลกความเป็นจริงที่ว่า การจะประสบความสำเร็จได้นั้นเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งโอกาส ฐานะ โชค ซึ่งเป็นที่มาของความเหลื่อมล้ำในโลกปัจจุบัน

ข้อมูลจาก SCB EIC บ่งบอกว่าหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตแบบก้าวกระโดดและจะถูกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ คือ ธุรกิจดิจิทัล นอกจากเกมจะมีมูลค่าในตลาดที่สูงแล้ว ยังเกิดอาชีพ Game developer ที่สามารถทำรายได้จากเกมได้อีกด้วย

ข้อมูลจาก visualcapitalist ได้รายงานว่าโลกเรากำลังอยู่ในจุดที่เสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัญหานี้ใหญ่มากพอที่จะส่งผลกระทบกับโครงสร้างเศรษฐกิจโลก

หนังสือ ล้ม ลุก เรียน รู้  ของพี่โจ้ ธนา เธียรอัจฉริยะ  ที่บอกเล่าเรื่องราวความผิดพลาด  การพัฒนา การเรียนรู้ การบริหาร รวมถึงให้กำลังใจเพื่อกลับมาลุกขึ้นใหม่ได้อีกครั้ง

KKP research  ได้รายงานถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทย ถึงความสามารถในการแข่งขันลดลงอย่างชัดเจนเรื่องการส่งออก ระบบการศึกษาที่ไม่พัฒนามากพอ การขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงประเทศไทยไม่สามารถกลุดพ้นจากกำดักรายได้ปานกลาง

การเขียนถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนมองข้าม แต่ถ้าได้ลองฝึกฝนจะพบว่าการเขียนจะช่วยพัฒนาชีวิตเราในหลายๆ  ด้านเพราะผลพลอยได้ของมันคือ วินัย รวมไปถึงการช่วยสร้างระบบความคิดและเสริมสร้างรายได้ช่องทางอื่นได้ด้วย
#MissiontotheMoon #MissiontotheMoonPodcase

เมื่อประเทศก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ประกอบกับความไม่แน่นอนจากเหตุการณ์โรคระบาด
ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยี และเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆ
อย่างการร่วมมือกับผู้เล่นในตลาดโลจิสติกส์มากขึ้น ทาง Lalamove จึงได้เสนอกลยุทธ์
“ขนส่งเร่งด่วน” หรือ On-demand delivery service
ที่นอกจากจะมาเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายให้ธุรกิจ SMEs แล้ว
การตอบโจทย์ด้านความรวดเร็ว
และประสิทธิภาพของสินค้า ยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกทาง
.
Sponsored by Lalamove

Load more

Play this podcast on Podbean App