September 23, 2020

MM903 สอนลูกให้รู้จักกับคำว่า “Teamwork” ผ่านเกมกีฬา

คำว่า “Teamwork” เป็นสิ่งสำคัญในโลกการทำงาน และในฐานะของ "Team Player" คนหนึ่ง การได้แลกเปลี่ยนไอเดียกับคนอื่นๆ จะทำให้งานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น หนึ่งในครูที่ช่วยสอนบทเรียนเรื่อง “Teamwork” ได้เป็นอย่างดี คือ “กีฬา” มีคำกล่าวที่ว่า “กีฬาคือครูชีวิต” ที่แฝงบทเรียนมากมายไว้ในสนาม ที่สำคัญการที่ได้เรียนรู้ทักษะเรื่องทีมเวิร์กตั้งแต่เด็กๆ ยิ่งทำให้คนๆ นั้นเติบโตขึ้นมาได้อย่างแข็งแรงและมั่นคงทั้งทางกายและจิตใจ ที่สามารถพัฒนาควบคู่กันไปได้

Sponsored by #MILOThailand #พลังของทีมเวิร์ก #กีฬาคือครูชีวิต

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App