September 22, 2020

MM902 นักเรียนจีนในสหรัฐ

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างจีน-สหรัฐส่งผลกระทบถึงนักเรียนเพราะจีนถือเป็นอันดับ 1 ที่มีนักเรียนไปเรียนสหรัฐอเมริกามากถึง 34% ปัญหาทั้งความขัดแย้ง,Covid-19 รวมถึงเรื่องการเหยียดสีผิวส่งผลให้มีนักเรียนส่วนหนึ่งเริ่มสนใจไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App