July 27, 2020

MM846 ทำไมหลายครั้งกลยุทธ์ของคุณถึงไม่ได้ผล

แม้ว่าเราจะมีการวางแผนกลยุทธ์ไว้ดีแค่ไหน แต่ทำไมหลายครั้งมันถึงไม่ได้ผล ในตอนนี้จะพูดถึงอุปสรรคและ 6 วิธีแก้เพื่อให้เราบริหารจัดการทีมงานได้ดีขึ้น

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App