July 7, 2020

MM826 ใครที่ตัวเบาที่สุดอาจจะเจ็บน้อยที่สุด

เมื่อก่อนการที่ผู้บริหารมีสินทรัพย์เยอะๆ บริษัทใหญ่โต อาจเป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าธุรกิจนั้น Success แต่เมื่อเจอกับวิกฤต เราอาจจะได้เห็นว่าคนที่โชคดีอาจจะเป็นคนที่ตัวเบาที่สุด เพราะเคลื่อนที่ได้ง่ายและไม่เจ็บหนัก ดังนั้นการออกแบบธุรกิจให้ตัวเบาที่สุดถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง
 
 

More episodes

Load more