June 20, 2020

MM809 พลังของการใช้ภาพ

ในยุคที่มีการแข่งขันสูง มีช้อยส์หลากหลายในโลกที่ให้ผู้บริโภคเลือก
แน่นอนว่าแบรนด์ก็จำเป็นที่จะต้องวางกลยุทธ์
เพื่อสร้างความโดดเด่นขึ้นมาให้ได้
และหนึ่งในนั้นก็คือ “การใช้ภาพ”
.
เพราะบางครั้งภาพถ่ายใบเดียว อาจมีผลต่ออารมณ์มากกว่าคำพูด
หรือตัวอักษร โดยเฉพาะในยุคที่คนไม่ชอบอ่านอะไรยาวๆ

More episodes

Load more