June 18, 2020

MM807 CEO ต้องฟัง​ EP นี้

โดยทั่วไปคนที่เข้ามาทำงานในตำแหน่ง CEO
ไม่มีใครต้องบอกกันแล้วว่าต้องทำอะไรบ้าง
เพราะนี่คือตำแหน่งที่สำคัญสูงสุดในองค์กร
.
แต่ก็มีอีกหลายอย่างที่ CEO บางคนยังไม่รู้ว่าต้องทำอะไร
บทความจาก McKinsey จึงได้พูดถึงหน้าที่ของ CEO
ว่ามี 6 งานใหญ่ และ 18 งานย่อยๆ ที่ควรจะต้องทำ

More episodes

Load more