June 15, 2020

MM804 7 เสาหลักแห่งการพัฒนาตัวเอง

ก่อนหน้านี้เราอาจจะพัฒนาตัวเอง ตามที่คนอื่นบอก
หรือบางที ความสุขที่เรากำลังวิ่งตามอยู่
อาจจะเป็นความสุขที่คนอื่นบอกว่าดี มากกว่าสิ่งที่เราต้องการ
.
ทำให้ตัวเราพัฒนาตัวเองไปแบบไม่ถูกจุด
ดังนั้นเราจำเป็นต้องรู้ว่า ก่อนจะพัฒนาตัวเอง มีอะไรที่เราต้องเข้าใจก่อน
เพื่อให้การเดินไปข้างหน้าของเราเป็นไปอย่างถูกทิศ

More episodes

Load more