June 12, 2020

MM801 ว่าด้วย Relativity Trap

ชวนคุยเรื่อง Relativity Trap คือกับดักของการเปรียบเทียบ
ซึ่งเป็นหนึ่งในหลุมพรางทางจิตวิทยาที่มนุษย์เราเจอค่อนข้างเยอะ
แล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์กับเรื่องนี้
เช่น นักกีฬาที่ได้เหรียญทองแดง มักจะมีความสุขมากกว่าคนที่ได้เหรียญเงิน
และกับดักเหล่านี้ อาจจะส่งผลกับเรื่องอื่นๆ ในชีวิตของเราด้วยเช่นกัน

More episodes

Load more