June 9, 2020

MM798 ถ้าโดนให้ออกจากงานจะทำยังไงดี

ในช่วง Covid มีหลายบริษัทที่ต้อง Layoff พนักงานกะทันหัน
ทำให้วิกฤตนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ในเรื่องเศรษฐกิจ
แต่ยังกระทบไปถึงจิตใจ และคงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
.
และนี่คือ 5 คำแนะนำว่าเราควรจะต้องทำอะไรบ้าง
เมื่อต้องเป็นผู้โชคร้ายเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้

More episodes

Load more