June 4, 2020

MM793 สิ่งที่ลืมทำไม่ได้เลย

ยิ่งทำงานนานขึ้นเท่าไหร่ สภาวะทางอารมณ์ ยิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุด
วันนี้เราจะชวนคุยกันถึง "สภาวะทางอารมณ์" กับ "การรักษาสัญญา"
ซึ่งจะเป็นตัวตัดสินเลยว่า ตัวเรานั้นเหมาะสมกับตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นหรือเปล่า?

More episodes

Load more