May 26, 2020

MM784 แชร์วิธีการทำงานแบบโหมดวิกฤต

ช่วงเวลานี้เหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขย่าทุกสิ่งทุกอย่างให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้ผมพยายามเค้นหาวิธีที่จะใช้พลังงานออกมาให้ได้เยอะที่สุด เพื่อให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ สิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังในตอนนี้ จะเป็นการแชร์วิธีการทำงานของผมในโหมดวิกฤต ซึ่งเป็นการทดลองส่วนตัวของผมเอง และจะทำเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App