May 25, 2020

MM783 หัวหน้าต้องบริหารทีมอย่างไรให้เวิร์คในช่วงวิกฤต

ในช่วงเวลาที่บริษัทต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งสำคัญ เรื่องของการบริหารจัดการทีมนั้น ยิ่งต้องมีความสำคัญ และเข้มข้นมากขึ้น เพราะว่าทีมที่ดีนี่ล่ะ ที่จะทำให้บริษัทสามารถก้าวพ้นวิกฤตไปได้

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/390Sii6

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App