May 12, 2020

MM770 ความคิดที่รั้งคุณจากชีวิตที่คุณอยากได้

บทความจาก Medium ได้พูดถึงรูปแบบความคิด 7 แบบที่จะรั้งชีวิต ไม่ให้เป็นไปในแบบที่คุณต้องการ เช่น ทำไมเราถึงควรเลิกคิดว่า “ชีวิตเป็นของยาก” หรือ “ฉันต้องรวยก่อนถึงจะมีความสุข”
.
และช่วง Covid นี้ จะไม่ได้ทำให้เราจัด Piority แค่เรื่องภายนอก แต่เป็นอีกเวลาสำคัญ ที่ให้ใครหลายคนได้จัดระเบียบในส่วนของภายในด้วย

More episodes

Load more