May 5, 2020

MM763 อินเดียกำลังเจอวิกฤตมนุษยธรรมขั้นรุนแรง

หลังนายกรัฐมนตรีอินเดีย ประกาศปิดเมืองกระทันหัน
และใช้มาตรการที่เข้มงวด ปิดระบบขนส่งทั้งหมด
ส่งผลให้คนที่ทำงานในเมือง กลับบ้านไม่ได้
คนหาเช้ากินค่ำก็ไม่มีงานทำ
ทุกวันต้องไปเข้าคิวรับอาหารจากโรงทาน
.
ถ้าหากคน 140 ล้านคน กลับบ้านไม่ได้ ไม่มีข้าวกิน
ก็มีสิทธิ์ที่จะเกิด Hunger Pandemic
ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
.
และเรื่องนี้จะทำให้เราเห็นว่า
"การตัดสินใจของผู้นำที่ช้าไป หรือเร็วไป"
จะส่งผลต่อชีวิตคนได้อย่างมหาศาล

More episodes

Load more