April 22, 2020

MM750 สุดยอดผู้นำในสภาวะวิกฤต

ช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการพิสูจน์ให้ทุกคนในองค์กรได้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่อยู่ในตัวคุณก็คือ ช่วงเวลาของ “วิกฤต” และประเด็นสำคัญที่ผู้นำจะต้องทำและต้องแสดงให้เห็นในภาวะเช่นนี้ก็คือ "สื่อสารอย่างชัดเจน เคียงข้าง และลงมือทำให้เห็น"
 

More episodes

Load more