April 20, 2020

MM748 4 อุปนิสัยของผู้นำในสภาวะวิกฤต

"ผู้นำ" คือบุคคลสำคัญ ที่จะช่วยพาทุกคนให้ข้ามพ้นวิกฤตไปได้
และวิกฤตครั้งนี้ไม่ว่าจะผู้นำองค์กร หรือภาครัฐ
ล้วนต้องคำนึงถึง 4 ข้อสำคัญ เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำ
.
บทความจาก Harvard Business Review
จะมาแนะนำ 4 อุปนิสัยที่ผู้นำควรทำ และไม่ควรทำ
.
เช่น ในช่วงวิกฤต การตัดสินใจของผู้นำ
ควรเน้นไปที่ความเร็ว หรือความถูกต้อง?
หรือ การบริหารควรโฟกัสไปที่อะไรก่อน
เพื่อให้ธุรกิจยังอยู่รอดได้

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App