April 17, 2020

MM745 โรงพยาบาลแห่งอนาคต

หลายคนเลือกไปตรวจสุขภาพ หรือไปหาหมอ
เฉพาะตอนที่กำลังป่วย มีอาการรุนแรง
ทำให้สิ่งที่ตามมาก็คือ ร่างกายทรุดหนัก
จนอาจถึงขั้นรักษาได้ยาก และแน่นอนว่า
ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะต้องสูงขึ้น
.
“Virtual hospital” จึงได้เกิดขึ้นมา เพื่อให้เรา
สามารถรับรู้สถานะของร่างกายได้แบบเรียลไทม์
และทำให้เราได้เริ่มเตรียมตัว “ป้องกัน” ตัวเอง
ก่อนที่จะเกิดโรคร้ายแรง
.
และที่สำคัญผู้คนจะมีสุขภาพที่ดีขึ้น
สามารถลดค่าใช้จ่ายของตัวเอง
ลดภาระให้กับแพทย์ โรงพยาบาล
และระบบสาธารณะสุข ไปพร้อมๆ กัน

More episodes

Load more