April 16, 2020

MM744 ทำงานประจำควบงานส่วนตัวดีไหม?

คนที่มีงานประจำ บางครั้งอาจจะเกิดความลังเลว่า
ควรลาออกมาทำธุรกิจเอง หรือควรทำทั้งสองอย่างไปพร้อมๆ กัน
.
มีบทความหนึ่งที่น่าสนใจจาก Harvard Business Review 
ระบุว่า เราสามารถเริ่มทำธุกิจได้ โดยที่ไม่ต้องเลิกงานประจำ
และได้พูดถึงข้อดี 5 ข้อที่ว่า ทำไมเราถึงต้องทำงานพร้อมกันทั้งสองอย่าง?

More episodes

Load more