April 14, 2020

MM742 Tuesday Case: เมื่อการเก็บตัวนำพามาซึ่งการทำร้ายกัน

ช่วงนี้ "บ้าน" คือสถานที่ที่พอจะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสได้มากที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน "บ้าน" ก็เป็นสถานที่ที่บางคนต้องเผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 24 ชั่วโมงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
.
ซึ่งสาเหตุของความรุนแรงก็มาจากปัญหาปากท้องเป็นหลัก สมาชิกในครอบครัวถูกเลิกจ้าง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเท่าเดิม ดังนั้นการช่วยเหลือของภาครัฐจะเป็นกุญแจสำคัญ ที่ทำให้ประชาชนไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง และจะช่วยลดความตึงเครียดภายในครอบครัวได้

More episodes

Load more