April 12, 2020

MM740 Sunday Summary: เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรกับ COVID-19

ในตอนนี้จะพูดถึง “Timeline ของ Covid-19”
โดยโฟกัสไปที่แต่ละช่วงเวลา ว่ามีเหตุการณ์ลักษณะ
อะไรเกิดขึ้น เชื้อไวรัสนี้มันเป็นไปในรูปแบบไหน
และที่สำคัญ ประชาชนและผู้นำทั่วโลก
ตอบสนองต่อเรื่องนี้อย่างไร
ตั้งแต่ช่วงแรกที่เริ่มระบาด จนถึงปัจจุบัน
.
และเรื่องนี้จะทำให้เราเห็นว่า
การตัดสินใจช้าไป เร็วไป ผิดไป
มันจะส่งผลกระทบที่สาหัส
และล้มกันไปแบบโดมิโน
ดังนั้นทุกภาคส่วนจะประมาท
ไปแม้แต่นิดเดียว ไม่ได้อีกแล้ว...

More episodes

Load more