April 9, 2020

MM737 Thursday Creative: ลงทุนแมน

หนึ่งในเพจดังที่เล่าเรื่องการลงทุน หุ้น ข่าวสาร
ความเป็นไปของโลก ในแบบฉบับที่เข้าใจง่าย
หลายคนน่าจะนึกถึงเพจ "ลงทุนแมน" เป็นอันดับแรกๆ
.
ในตอนนี้จึงอยากหยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับลงทุนแมน ว่าเขาเป็นใคร
คอนเส็ป เป้าหมายของเขาคืออะไร
และลงทุนแมนมีการบริหารอย่างไรในยุค Disruption

More episodes

Load more