April 5, 2020

MM733 Sunday Summary: คนจะตกงานเยอะขนาดไหน

ตอนสหรัฐฯ เจอวิกฤตแฮมเบอเกอร์
ช่วงเวลา 2 ปีนั้นมีคนที่ตกงาน 9 ล้านตำแหน่ง
ซึ่งเป็นตัวเลขที่ถือว่าค่อนข้างโหด
.
แต่วิกฤต Covid-19 เพียงแค่ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
คนอเมริกันที่ตกงาน และขอเคลมสวัสดิการกับรัฐ
มีจำนวนมากถึง 10 ล้านคน
และอาจจะกระโดดไปไกลกว่านี้อีกหลายเท่า...
.
สิ่งที่น่าสนใจก็คือ แล้วสำหรับประเทศไทย
สิ่งที่ภาครัฐควรทำในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ ควรจะเป็นไปในทิศทางไหน
เพื่อไม่ให้ตัวเลขของคนตกงาน นั้นไปถึงขั้นที่รับไม่ไหว

More episodes

Load more