April 2, 2020

MM730 Thursday Creative: ทางรอดของร้านอาหาร

ข้อมูลจากบทความของ Wired.com มีตัวอย่างธุรกิจในสหรัฐฯ ที่กำลังเติบโตสวนทางกับคนอื่นๆ เพราะวิธีบริหารของเขานั้น แตกต่างจากร้านอาหารทั่วไป
.
เช่น ออกเมนูใหม่เพื่อปรับราคาให้ถูกลง สร้างระบบให้ลูกค้าสั่งอาหารล่วงหน้า ทำให้ร้านจัดเตรียมวัตถุดิบและเตรียมพนักงานได้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ลูกค้าออเดอร์ เป็นต้น
.
และไอเดียนี้อาจจะเป็นทางออกให้กับใครหลายคนในช่วงวิกฤตนี้ก็ได้...

More episodes

Load more