March 7, 2020

MM704 Productive Saturday: อาการ burnout มาจากไหนกันแน่

“จะทำอย่างไรไม่ให้ตัวเอง burnout” หรือ “คนในทีม burnout ควรทำอย่างไรดี” น่าจะเป็นหนึ่งในคำถามที่เกิดขึ้นกับคนทำงานหลายคน แต่ก่อนที่เราจะเริ่มคิดหาทางแก้ปัญหานี้ เราต้องรู้และเข้าใจมันจริงๆ ก่อนว่า แท้ที่จริงแล้วอาการ burnout นั้น… มาจากไหนกันแน่
 
อ่านบทความเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2wmDOud

More episodes

Load more