February 24, 2020

MM692 Monday Trend: Digital Trend 2020 จาก Adobe

5 เทรนด์ที่น่าสนใจในปี 2020 จาก Adobe ที่คนทำธุรกิจ หรือนักการตลาดต้องรู้
.
1) องค์กรที่ปรับ Mindset ไม่กลัวอนาคต พูดเรื่อง Innovation
คอยพัฒนาสิ่งใหม่ จะมีข้อได้เปรียบเรื่องผลกำไร

2) เข้าใจบริบทของลูกค้า พยายามสร้างระบบให้เข้าใจลูกค้ามากขึ้น

3) เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้สอดรับกับ Digital Tranformation

4) บริหารจัดการ Data ของลูกค้าให้ดี

5) ควรให้ AI มาช่วยทำงาน Routine เพื่อให้เรา
มีแรงและเวลาไปโฟกัสกับเรื่องอื่นมากขึ้น

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App