February 24, 2020

MM692 Monday Trend: Digital Trend 2020 จาก Adobe

5 เทรนด์ที่น่าสนใจในปี 2020 จาก Adobe ที่คนทำธุรกิจ หรือนักการตลาดต้องรู้
.
1) องค์กรที่ปรับ Mindset ไม่กลัวอนาคต พูดเรื่อง Innovation
คอยพัฒนาสิ่งใหม่ จะมีข้อได้เปรียบเรื่องผลกำไร

2) เข้าใจบริบทของลูกค้า พยายามสร้างระบบให้เข้าใจลูกค้ามากขึ้น

3) เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้สอดรับกับ Digital Tranformation

4) บริหารจัดการ Data ของลูกค้าให้ดี

5) ควรให้ AI มาช่วยทำงาน Routine เพื่อให้เรา
มีแรงและเวลาไปโฟกัสกับเรื่องอื่นมากขึ้น

More episodes

Load more