February 11, 2020

MM679 Tuesday Case: ภาษีธุรกิจจัดการอย่างไร?

ธุรกิจที่ Sizing ไม่ใหญ่มาก อาจจะไม่ชัดเจนเรื่องของบิล การจัดการเอกสาร สับสนระหว่างการซื้อของส่วนตัวกับการซื้อของเข้าบริษัท ถ้าคิดจะขยายกิจการ ข้อมูลทางการเงินก็จะวิเคราะห์ไม่ได้ จะไปขอกู้แบงค์ก็อาจจะไม่ผ่าน โอกาสการเติบโตก็จะน้อยลง เผลอๆ อาจจะติดลบ เพราะแค่เราไม่เข้าใจกลไกลของภาษี...
.
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี TaxBugnoms จะมาอธิบายถึงประเภทของภาษีให้เข้าใจง่ายแบบ Shortcut และอีกหลายประเด็นที่บางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน

More episodes

Load more