January 23, 2020

MM660 Serena Del Mar เมืองแห่งความฝัน

เมืองที่มีสภาพแวดล้อมโดยรวมที่ดี ตั้งแต่เรื่องของโครงสร้างเมือง ไปจนถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง คงเป็นเมืองในอุดมคติของใครหลายคน แต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแค่ "ยูโทเปีย" เท่านั้น

แต่มีเมืองหนึ่งที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ร่ำรวย กำลังทำให้คนในเมืองทุกคนมีความสุขตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตจนถึงวัยเกษียณ แล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ และเป็นไปได้ไหมที่บ้านเราจะน่าอยู่แบบนี้บ้าง?

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App