November 30, 2019

MM606 ไม้บรรทัดของเราไม่เท่ากัน แง่คิดจากหนังสือ The Terrorist’s Son

เราตัดสินคนด้วย ไม้บรรทัดของเราเพียงอันเดียวรึเปล่า EP นี้จะชวนคุยเรื่องหนังสือของ Zak Ebrahim ซึ่งเป็นลูกของผู้ก่อการร้ายที่ร่วมกันวางแผนวางระเบิด World Trade Center ในปี 1993 เขาใช้ชีวิตยังไงและโตขึ้นมาแบบไหน

เลยจะชวนคุยต่อด้วยครับว่าชีวิตเรามีไม้บรรทัดที่เอาไว้วัดคนอื่นกี่อัน บางทีถ้าเรามีไม้บรรทัดน้อยเกินไป มุมมองของโลกของเราอาจจะบิดเบี้ยวเกินความจำเป็นได้ครับ

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App