November 29, 2019

MM605 กลยุทธ์ของคุณเป็นกลยุทธ์จริงๆรึเปล่า

พูดถึงการเช็คว่ากลยุทธ์ขององค์กรคุณเป็นกลยุทธ์จริงๆ หรือเป็นสิ่งที่คล้ายๆกลยุทธ์​กันแน่

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App