November 27, 2019

MM603 4 บทสนทนาในการโค้ชทีม

4 บทสนทนาและวิธีคิดในการโค้ชทีมที่พบได้บ่อยที่สุด และเป็นปัญหาที่คนมีเหมือนๆกัน

1. จะฟื้นตัวจากความผิดหวังได้อย่างไร
2 จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนอื่นได้อย่างไร
3. จะสร้างงานที่มีความหมายได้อย่างไร
4. จะเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองให้มองจากมุมที่กว้างขึ้นได้ยังไง

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App