April 6, 2020

MM Special: 15 คำถามกับการ Work From Home

รวม 15 คำถามเกี่ยวกับ Work Form Home
ซึ่งน่าจะครอบคลุมปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอจากการทำงานที่บ้าน
.
เช่น ทำอย่างไรให้คนที่ทำงานที่บ้านไม่รู้สึกดาวน์
แชทคุยงานแทนวิดีโอคอลได้หรือเปล่า
การทำงานที่บ้าน Effect กับความ Productive หรือไม่ ?
.
บทความจาก Harvard Business Review นี้
อาจจะช่วยตอบปัญหาให้ใครหลายคนได้

More episodes

Load more