November 23, 2021

MM EP.1329 | ‘Truth-Default Theory’ ทำความเข้าใจทำไมเราจึงโดนหลอก

คุณเคยโดนหลอกไหม? 
บ่อยครั้งที่เราคิดว่าคนคนนี้น่าเชื่อถือ 
เราจึงไว้ใจและไม่สงสัยอะไรในตัวเขา 
แต่สุดท้ายกลับโดนหลอกเสียได้
เพราะอะไรเราถึงเชื่อแบบนั้นกันนะ? 

Timothy R. Levine ศาสตราจารย์ด้านการสื่อสาร 
ได้ทำงานวิจัยเรื่อง“Truth-Default Theory” 
หรือ “ทฤษฎีพร้อมจะเชื่อใจคนอื่น” 
คือการที่เรามักจะ ‘เชื่อ’ ในสิ่งที่ได้ยินหรือสิ่งที่ได้รับรู้ไปก่อน 
โดยไม่มีการฉุกคิดหรือวิเคราะห์ว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงหรือไม่

ลองมาดูกันว่าทำไมเราถึงโดนหลอกหรือเชื่อใจคนอื่นง่ายจัง

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#psychology

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App