บทความจาก Creative Thailand ได้เขียนถึงอิทธิของ Gen Z ที่กำลังจะขึ้นมาเป็นกลุ่มผู้บริโภคสินค้าความงามขนาดใหญ่และด้วยความที่เป็นกลุ่มคนที่เติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การผลิตสินค้าเกี่ยวกับความยั่งยืนจึงถือเป็นปัจจัยหนึ่งสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ

#MissionToTheMoon
#MissionToTheMoonPodcast

หลังจากเกิดสถานการณ์ COVID-19 ถือเป็นการพิสูจน์ว่าเราทุกคนสามารถเติบโตได้ท่ามกลางความท้าทายและข้อจำกัดมากมาย และ COVID-19 ก็ถือเป็นตัวเปลี่ยนรูปแบบการทำงานระหว่างคนและองค์กรไปโดยสิ้นเชิง

Adobe บริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ได้ออกมาพูดถึงกฎของการสื่อสารในยุคเทคโนโลยี ที่ต้องมีการคำนึงถึงอารมณ์ความรู้สึกและความเข้าใจของผู้รับสารมากขึ้น
 
#MissionToTheMoon
#MissionToTheMoonPodcast

รายงาน The Global Risks Report 2021 ของ World Economic Forum ได้พูดถึงถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่เรื่องเศรษฐศาสตร์ไปจนถึงเรื่องสภาพอากาศของโลก 

วัฒนธรรมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับลำดับขั้นและความอาวุธโส เคยเป็นจุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุทางอากาศครั้งใหญ่ระหว่าง เครื่องบิน  KLM เที่ยวบินที่ 4805 ชนกับเครื่องบินของสายการบินแพนแอม เที่ยวบินที่ 1736 ก่อให้เกิดผู้เสียชีวิตมากถึง 800 คน

#MissionToTheMoon
#MissionToTheMoonPodcast

รายการ “ฟังหูไว้หู” รายงานผลสำรวจเกี่ยวกับ ผลกระทบของธุรกิจท่องเที่ยวไทย จาก COVID-19 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ทำการเก็บข้อมูลจากธุรกิจจำนวน 2,000 รายพบว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ปิดกิจการไปแล้วประมาณ 35% จากจำนวนที่สำรวจมาทั้งหมด

#MissionToTheMoon
#MissionToTheMoonPodcast

รายการ “ฟังหูไว้หู” รายงานผลสำรวจเกี่ยวกับ ผลกระทบของธุรกิจท่องเที่ยวไทย จาก COVID-19 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ทำการเก็บข้อมูลจากธุรกิจจำนวน 2,000 รายพบว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ปิดกิจการไปแล้วประมาณ 35% จากจำนวนที่สำรวจมาทั้งหมด
 
#MissionToTheMoon
#MissionToTheMoonPodcast

ถ้าคุณเป็นมนุษย์ที่ต้องตื่นเช้า หมดเรี่ยวแรงในการทำงานในเวลาตอนเช้า ต่อให้ผ่านไปหลายชั่วโมงก็ยังคิดงานไม่ค่อยออก ลองกลับมาสำรวจพฤติกรรมตัวเองใหม่ว่าแท้จริงแล้วเป็นพวกเคี่ยวเข็ญไม่ขึ้นจริงๆ หรือเป็นพวกนกฮูกกลางคืน (Night Owl) กันแน่

#MissionToTheMoon
#MissionToTheMoonPodcast

วัฒนธรรมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับลำดับขั้นและความอาวุธโส เคยเป็นจุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุทางอากาศครั้งใหญ่ระหว่าง เครื่องบิน  KLM เที่ยวบินที่ 4805 ชนกับเครื่องบินของสายการบินแพนแอม เที่ยวบินที่ 1736 ก่อให้เกิดผู้เสียชีวิตมากถึง 800 คน

ส่วนใหญ่เรามักจะได้เห็นบทความที่แสดงมุมมองของลูกน้องต่อหัวหน้า แต่ลูกน้องที่ดีในมุมมองของหัวหน้าต้องมีลักษณะอะไรบ้าง? วันนี้เรามาฟังลูกน้องในอุดมคติ 5 ข้อจากความคิดเห็นของหัวหน้ากัน

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App