เมื่อเศรษฐกิจแบบเส้นตรงไม่สามารถตอบโจทย์โลกของเราได้อีกต่อไป
จากนี้ไปเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นจะถูกผลักดันมากขึ้น เพื่อให้โลกยังคงอยู่กับเราได้ต่อไป

Sponsored by GC Circular Living Symposium

ถอดเคล็ดลับการบริหารทรัพยากรบุคคล กับ ดร.วศิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ภายใต้ MUFG

หนึ่งในองค์กรที่ขึ้นชื่อได้ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของ “คน” มากที่สุด ภายใต้วหลักคิด “คนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัท” เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของ “คน”

Sponsored by Krungsri

เปิดทักษะการเรียนรู้ที่เด็กยุคใหม่ต้องมี ทั้งด้าน Hard skills และ Soft skills กับ Ms. Catherine Okill ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียน Shrewsbury International School Bangkok City Campus ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษามากกว่า 20 ปี
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Open House วันที่ 4 ธ.ค. ได้ที่ https://bit.ly/39rBYcq
.
Sponsored by Shrewsbury International School Bangkok City Campus

ร่วมตอบคำถามประจำเดือนพฤศจิกายน ในประเด็นคำถามเกี่ยวกับวัคซีนที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยร่วมไปถึงประเด็นในแง่มุมความรักและการบริหารงาน

ข้อมูลจาก SCB EIC วิเคราะห์ถึง GDP ไตรมาส 3 หดตัวอยู่ -6.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ -12.1% ซึ่งถือว่าเป็นการหดตัวทางเศษฐกิจที่น้อยกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ เป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการทางภาครัฐ และการขยายตัวทางการค้าของภาครัฐและเอกชน

เคล็ดลับการฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งผ่าน 5 วิธี ที่จะช่วยให้เรามองเห็นอารมณ์และความรู้สึกของตัวเอง เพื่อให้คุณเป็นคนที่มีความสุขขึ้น

พูดถึงการเรียนรู้แบบ Sampling Period  ที่เปิดโอกาสให้คนได้เรียนรู้ทักษะในหลายๆ อย่างมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญและเหมาะสมกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลจาก SCB EIC พูดถึงเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มที่มีเส้นทางตั้งแต่บางขุนนนท์ถึงมีนบุรี ระยะทาง 13.4 กิโลเมตรและมีสถานีใต้ดิน 11 สถานี โครงการนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลการจ้างงาน และเพิ่มพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณโดยรอบ

ชวนคุยเรื่องปัญหาความยากจนที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้นทุกปี ท่ามกลางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี แต่ยังมีคนบางกลุ่มที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่และถูกทอดทิ้งจากสังคม มีชื่อเรียกกลุ่มคนจนนี้ว่า Ultra-poor

เล่าถึงประสบการณ์เปลี่ยนความคิดจากประสบความสำเร็จต้องพึ่งพาตัวเอง สู่โลกความเป็นจริงที่ว่า การจะประสบความสำเร็จได้นั้นเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งโอกาส ฐานะ โชค ซึ่งเป็นที่มาของความเหลื่อมล้ำในโลกปัจจุบัน

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App