เมื่ออาชญากรรมทางออนไลน์เติบโตขึ้นควบคู่กับการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้กับการทำงานมากขึ้น ทำให้เรื่อง Cyber Security หรือ ความปลอดภัยของข้อมูลทางไซเบอร์ จึงกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจควรให้ความสำคัญและไม่ควรมองข้าม

การเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยคนทำงาน รวมไปถึงสถานที่ สวัสดิการ และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสุขภาพจิตที่ทางบริษัทเริ่มหันมาสนใจมากขึ้น

พูดถึงแนวคิดของคุณโจ้ ธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการด้านการตลาดของ SCB ถึงแนวทางการปรับตัวในด้านของธุรกิจรวมไปถึงการ Upskill และ Reskill เพื่อให้เข้ากับโลกยุคใหม่นี้ด้วย 

การทำงานในอนาคตจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ งานที่เกิดจากคน, AI, อัลกอริธึม เมื่อ AI ถูกนำมาใช้กับงานมากขึ้น ดังนั้นมนุษย์จึงต้องพัฒนา Skill ให้สอดคล้องกับตามความต้องการของตลาดด้วย

ทักษะใหม่ในที่จำเป็นอย่างมากในอนาคตคือ self awareness สูง เป็นทักษะที่เราสามารถรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง ว่าตัวเองรู้สึกไม่ดีเพราะอะไร รวมไปถึงสามารถรับมือกับความกังวลที่จะเกิดขึ้นได้

สังคมไทยเป็นสังคมของการช่วยเหลือและไม่กล้าที่จะปฏิเสธคำขอจากผู้อื่น สิ่งที่เราควรจะนึกถึงก่อนตอบตกลงกับผู้อื่น คือเราต้องถามตัวเองก่อนว่างานนั้นเป็นงานที่ดึงดูดพลังชีวิตและเวลาหรือของเราหรือเปล่า เพราะสุดท้ายเราอาจจะทำงานนั้นออกมาไม่ดีเท่าที่ควรและส่งผลให้งานที่เราทำดีต้องเสียไปด้วย

โมเดลธุรกิจหลังจากช่วง Covid-19 นั้นต้องขึ้นอยู่วิสัยทัศน์ของผู้นำที่ต้องปรับตัวและเรียนรู้อย่างรวดเร็วกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยและควรเตรียมไอเดียสิ่งที่อยากจะทำต่อไป เพราะวิกฤตที่ผ่านมาทำให้รู้ว่าการแก้ปัญหาแค่วันต่อวัน อาจจะไม่เพียงพอที่จะพาธุรกิจผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

ชวนวิเคราะห์ 10 เมืองที่โดดเด่นในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งข้อมูลพวกนี้ถือได้ว่าเป็นทิศทางของธุรกิจ ทรัพยากร เศรษฐกิจโลกในอนาคตและเป็นโอกาสในการมองหาแนวทางที่การดำเนินธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจของตัวเองกับเมืองที่กำลังจะเจริญเติบโต

October 23, 2020

MM933 Capitalism in Crisis

ในโลกของอนาคตระบบทุนนิยมที่ทุกคิดว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาจจะไม่เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกคนอีกต่อไป และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคงจะไม่ใช่ GDP หรือ ผลประกอบการ แต่เราต้องคำนึงถึงผลที่ได้ต่อโลก สังคม และมนุษย์ รวมถึงการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยแก้ปัญหา

เรากำลังอยู่ในยุคที่คนถูกเปรียบเทียบมากขึ้นและส่งผลต่อความมั่นใจของตัวเอง แต่ยังมีสัญญาณเล็กๆ ที่ให้เราได้ลองสังเกตุคนรอบตัวว่า บุคคลนั้นมีความมั่นใจในตัวเองขนาดไหน

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App