June 22, 2020

MM811 มองเศรษฐกิจโลกผ่านจุดต่ำสุด ก่อนฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง

SCB EIC ได้ออกรีพอร์ตที่พูดถึงหัวข้อสำคัญ 4 เรื่อง 1.เรื่องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากปลดล็อคดาวน์ 2.ผลของมาตรการการคลัง 3.การวิ่งเข้าหาเงินสด มูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ ถูกอธิบายได้ด้วยอะไร 4.หนี้ภาคเอกชน และภาครัฐ ที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้สถานการณ์จะเป็นไปอย่างไรบ้าง
 

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App