April 10, 2020

MM738 Free Style Friday: Angel Investor กำลังมองหาอะไร

สำหรับคนที่กำลังทำสตาร์ทอัพ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของเงินทุนนั้น สำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะถ้าไม่มีเงิน ธุรกิจก็ไปต่อไม่ได้ ดังนั้นเราจำเป็นต้องรู้ว่าเหล่า Angel Invester ส่วนใหญ่กำลังมองหาอะไรอยู่
และในตอนนี้จะพูดถึง 4 ประเด็นสำคัญ ที่ผมคิดว่านักลงทุนเหล่านี้กำลังมองหา

 

อ่านบทความเรื่องนี้เพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2xev75z

More episodes

Load more